e-mail: kontakt@dog-team.pl

KONTAKT

Współpraca

Hodowla

Porady kynologiczne

Spacery równoległe

DOGteam

Oferta

Konsultacje behawioralne

O nas

Kontakt

Regulaminy i informacje

Szczeniak odkrywca

Pies z klasą

Kurs smyczowy

Polityka plików cookies

Polityka prywatności

Kurs z przywołania

telefon: +48 606 892 606

© 2016-2023   DOGteam szkolenie psów

1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Małgorzata Woźniak - DOGteam, zwany dalej "DOGteam", Żeleńskiego 7a, 31-353 Kraków; NIP: 6772324332, REGON: 522514083, tel: 606892606; e-mail: kontakt@dog-team.pl.

 

2. Dane przetwarzane są przez DOGteam (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO) tylko i wyłącznie celem kontaktu z uczestnikiem w sprawie szkolenia, kursu, konsultacji behawioralnej, porady kynologicznej, spaceru równoległego, przekazywania informacji, wysyłania materiałów szkoleniowych drogą elektroniczną oraz w celach rozliczeniowych.

 

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych do wspomnianych wyżej celów i oświadcza, iż jest świadom, że ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania lub usunięcia.

 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez DOGteam w postaci uniemożliwiającej identyfikację uczestników, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

5. DOGteam oświadcza i informuje, że gromadzi jedynie minimum informacji i danych należących do uczestników. DOGteam nie jest uprawniony i nie przekazuje danych, w tym w szczególności danych osobowych uczestników żadnym podmiotom trzecim.

 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niepodanie ich uniemożliwi kontakt w celu realizacji szkolenia, kursu, konsultacji behawioralnej, porady kynologicznej oraz spaceru równoległego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przycisk