Przycisk

spacerów równoległych / socjalizacyjnych

1. Zapisy na spacery równoległe / socjalizacyjne przyjmowane są poprzez:

a) kontakt telefoniczny: +48 606 892 606

b) e-mail: kontakt@dog-team.pl

c) formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.dog-team.pl w zakładce kontakt.

 

2. Zapisy na spacery równoległe / socjalizacyjne prowadzone są w systemie ciągłym, a terminy ogłaszane na co najmniej dwa dni przed rozpoczęciem spaceru. Czas oczekiwania na spacer równoległy / socjalizacyjny może się wydłużyć z powodu dużej liczby uczestników lub z przyczyn losowych.

 

3. Spacery odbywają się na terenach zielonych (łąki, lasy), często na obrzeżach lub terenach przyległych do Krakowa.

 

4. Poprzez uczestnictwo w spacerze równoległym / socjalizacyjnym uczestnik oświadcza, iż posiada książeczkę zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami i odrobaczeniem.

 

5. Zaleca się, aby psy biorące udział w spacerach równoległych / socjalizacyjnych były zabezpieczone przeciwko kleszczom.

 

6. Uczestnik zobowiązany jest przez cały czas trwania spaceru trzymać swojego psa na smyczy. Pies może zostać spuszczony tylko i wyłącznie na polecenie trenera. Psy agresywne obowiązkowo powinny posiadać kaganiec.

 

7. Uczestnik zobowiązuje się do prowadzenia swojego psa w taki sposób, aby uniemożliwić psom bezpośredni kontakt, chyba że trener zdecyduje inaczej.

 

8. W trakcie spaceru uczestnik zobowiązuje się do wykonywania instrukcji i poleceń trenera.

 

9. Uczestnik jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie.

 

10. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania właściwego sprzętu w czasie zajęć: szelki lub obroża, smycz lub linka, miska na wodę, woda, smakołyki, zabawka. Wskazane są smycze o długości ok. 2,5m i linki o długości 10m, niedozwolone są smycze automatyczne (flexy).

 

11. Podanie psu smakołyków oraz zabawek następuje wyłącznie po wyraźnym poleceniu trenera, nigdy nie samodzielnie.

 

12. Zabrania się przychodzenia na spacer równoległy / socjalizacyjny z psem w kolczatce czy łańcuszku (obroży) zaciskowej.

 

13. Zabrania się stosowania przemocy wobec psa podczas zajęć.

 

14. W trakcie trwania spaceru uczestników obowiązuje ubiór terenowy, adekwatny do warunków pogodowych.

 

15. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa lub uszczerbek na zdrowiu samego psa odpowiada uczestnik.

 

16. Trener nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub inne psy.

 

17. Godzina rozpoczęcia spaceru równoległego / socjalizacyjnego może ulec niewielkiej zmianie z przyczyn niezależnych od trenera (np: utrudnienia komunikacyjne).

 

18. Trener umożliwia udział w spacerze maksymalnie 2 osób przypadających na jednego psa, przy czym osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spacerze wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

 

19. Kwotę należną za spacer równoległy / socjalizacyjny (wg aktualnego cennika) należy uiścić w dniu spaceru. Płatność dokonywana jest gotówką lub blikiem.

 

20. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia udziału w spacerze równoległym / socjalizacyjnym, a w przypadku zmiany decyzji, o poinformowaniu o tym fakcie, na co najmniej 12h przed rozpoczęciem spaceru.

 

21. W przypadku niekorzystnej pogody trenerowi przysługuje prawo do odwołania spaceru, o czym uczestnicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

 

22. Zabrania się uczestnictwa w spacerach równoległych / socjalizacyjnych osobom będącym pod wpływem alkoholu i/lub innych używek.

 

23. Uczestnik zgłaszając się na zajęcia oświadcza, że jest świadom i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu w sprawie spacerów równoległych / socjalizacyjnych. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w zakładce Polityka prywatności na dole strony.

 

24. Uczestnik zgłaszając się na spacer równoległy / socjalizacyjny wyraża zgodę na robienie zdjęć i filmów, które mogą zawierać wizerunek uczestnika, jego psa oraz pozostałych członków rodziny, którzy towarzyszą mu w zajęciach. Ponadto, wyraża zgodę na publikację materiałów na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez DOGteam. Uczestnik oświadcza, że jest świadom wyrażonej zgody na przetwarzanie wizerunku.

 

25. Poprzez udział w spacerze równoległym / socjalizacyjnym uczestnik wyraża swą zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu. W przypadku nie stosowania się do regulaminu, stwarzania zagrożenia dla osób trzecich lub innych psów na skutek braku podporządkowania się poleceniom, trener ma prawo odmówić dalszej współpracy, bez prawa do zwrotu należności za spacer równoległy / socjalizacyjny.

 

REGULAMIN

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

przechodząc dalej, wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści w newsletterze oraz akceptujesz politykę prywatności

Wyślij
Wyślij
Dziękujemy! 
Twój adres został dodany

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zero spamu, 100 % informacji!

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera i dowiedz się o naszych wydarzeniach i aktualnościach jako pierwszy!

© 2016-2024   DOGteam szkolenie psów

telefon: +48 606 892 606

Kurs z przywołania

Polityka prywatności

Polityka plików cookies

Kurs smyczowy

Pies z klasą

Szczeniak odkrywca

Regulaminy i informacje

Kontakt

O nas

Konsultacje behawioralne

Oferta

DOGteam

Spacery równoległe / socjalizacyjne

Porady kynologiczne

Hodowla

Współpraca

KONTAKT

e-mail: kontakt@dog-team.pl

Obserwuj nas

Testy szczeniąt