Przycisk

REGULAMIN

szkoleń i kursów

1. Zapisy na szkolenia i kursy przyjmowane są poprzez:

a) kontakt telefoniczny: +48 606 892 606

b) e-mail: kontakt@dog-team.pl

c) formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.dog-team.pl w zakładce kontakt.

 

2. Nabory na zajęcia prowadzone są w systemie ciągłym i ich terminy ustalane są na bieżąco bezpośrednio z trenerem. Czas oczekiwania na spotkanie może się wydłużyć z powodu dużej liczby uczestników lub z przyczyn losowych.

 

3. Poprzez uczestnictwo w zajęciach uczestnik oświadcza, iż posiada książeczkę zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami i odrobaczeniem.

 

4. Podczas zajęć w terenie, uczestnik zobowiązany jest przez cały czas trzymać swojego psa na smyczy. Pies może zostać spuszczony tylko i wyłącznie na polecenie trenera. Psy agresywne obowiązkowo powinny posiadać kaganiec.

 

5. Uczestnik jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie.

 

6. W trakcie zajęć uczestnik zobowiązuje się do wykonywania instrukcji i poleceń trenera.

 

7. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania właściwego sprzętu w czasie zajęć: szelki lub obroża, smycz, miska na wodę, woda, smakołyki, zabawka. Do szkolenia psa nie nadają się smycze automatyczne (flexy). Wskazane są smycze o długości ok. 2,5m.

 

8. Zabrania się przychodzenia na zajęcia z psem w kolczatce czy łańcuszku (obroży) zaciskowej.

 

9. Zabrania się stosowania przemocy wobec psa podczas zajęć.

 

10. Dla zwiększenia efektywności zajęć, uczestnik zobowiązany jest do pracy z psem również poza terminami spotkań (tzw. praca domowa). 

 

11. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa lub uszczerbek na zdrowiu samego psa odpowiada uczestnik.

 

12. Trener nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub inne psy.

 

13. Trener umożliwia udział w zajęciach całej rodziny, przy czym osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

 

14. Kwoty należne za szkolenia i kursy (wg. aktualnego cennika) mogą być uiszczone w całości przed rozpoczęciem szkolenia/kursu, bądź w 2 ratach (I rata przed rozpoczęciem zajęć, II rata w połowie trwania szkolenia/kursu). Płatność dokonywana jest gotówką lub blikiem.

 

15. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania trenera o planowanej nieobecności oraz przełożeniu terminu spotkania, co najmniej na 24h przed rozpoczęciem zajęć.

 

16. W przypadku, gdy uczestnik nie wstawi się na umówiony wcześniej termin, to takie spotkanie uznaje się za odbyte.

 

17. Maksymalny czas między kolejnymi spotkaniami to 14 dni, chyba, że trener zadecyduje inaczej. Termin kolejnego spotkania jest ustalany na bieżącym spotkaniu. W innym wypadku uczestnik jest zobowiązany do ustalenia z trenerem terminu kolejnego spotkania z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, ale tak, by termin ten nie przekraczał 14 dni od daty poprzedniego spotkania.

 

18. W przypadku, gdy uczestnik zdecyduje się na rezygnację z kursu, nie przysługuje mu ani całkowity, ani częściowy zwrot kosztów.

 

19. W przypadku, gdy kolejne spotkanie nie odbędzie się w terminie 21 dni od poprzedniego spotkania z przyczyn niezależnych od trenera, to szkolenie/kurs uznaje się za przerwane wyłącznie z woli uczestnika. Przerwanie szkolenia/kursu uznaje się za tożsame z rezygnacją z dalszych zajęć. Uczestnikowi nie przysługuje ani całkowity, ani częściowy zwrot kosztów.

 

20. W przypadku, gdy uczestnik wyrazi chęć wznowienia przerwanego szkolenia/kursu, to jest on zobowiązany do uiszczenia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty w wysokości 50 zł. Po zaksięgowaniu tej wpłaty, opłacone wcześniej szkolenie/kurs zostanie wznowione.

 

21. Godzina rozpoczęcia zajęć może ulec niewielkiej zmianie z przyczyn niezależnych od trenera (np: utrudnienia komunikacyjne).

 

22. W przypadku odwołania zajęć przez trenera z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, zajęcia przesuwane są na kolejny uzgodniony termin.

 

23. Zabrania się uczestnictwa w szkoleniach i kursach osobom będącym pod wpływem alkoholu i/lub innych używek.

 

24. Uczestnik zgłaszając się na zajęcia oświadcza, że jest świadom i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu w sprawie szkolenia lub kursu. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w zakładce Polityka prywatności na dole strony.

 

25. Uczestnik zgłaszając się na szkolenie lub kurs wyraża zgodę na robienie zdjęć i filmów, które mogą zawierać wizerunek uczestnika, jego psa oraz pozostałych członków rodziny, którzy towarzyszą mu w zajęciach. Ponadto, wyraża zgodę na publikację materiałów na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez DOGteam. Uczestnik oświadcza, że jest świadom wyrażonej zgody na przetwarzanie wizerunku.

 

26. Poprzez udział w zajęciach uczestnik wyraża swą zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu. W przypadku nie stosowania się do regulaminu, stwarzania zagrożenia dla osób trzecich lub innych psów na skutek braku podporządkowania się poleceniom, trener ma prawo odmówić dalszej współpracy, bez prawa do zwrotu uiszczonej ceny za szkolenie/kurs.

 

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

przechodząc dalej, wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści w newsletterze oraz akceptujesz politykę prywatności

Wyślij
Wyślij
Dziękujemy! 
Twój adres został dodany

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zero spamu, 100 % informacji!

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera i dowiedz się o naszych wydarzeniach i aktualnościach jako pierwszy!

© 2016-2024   DOGteam szkolenie psów

telefon: +48 606 892 606

Kurs z przywołania

Polityka prywatności

Polityka plików cookies

Kurs smyczowy

Pies z klasą

Szczeniak odkrywca

Regulaminy i informacje

Kontakt

O nas

Konsultacje behawioralne

Oferta

DOGteam

Spacery równoległe / socjalizacyjne

Porady kynologiczne

Hodowla

Współpraca

KONTAKT

e-mail: kontakt@dog-team.pl

Obserwuj nas

Testy szczeniąt